OPEN INSCHRIJVING betekent dat je je individueel vrij kunt inschrijven, open voor particulieren en voor wie zich individueel via een bedrijf inschrijft. Het is klassikaal, dus je zit samen met andere deelnemers met verschillende achtergronden, cases en vragen. Gebruikelijk zien we dat deelnemers open zijn over de issues binnen hun bedrijf en veel van elkaars uitdagingen leren. Het is vaak fijn te zien waar anderen tegenaan lopen, hoe zij werken en welke oplossingen zij gevonden hebben. Het is speciaal geschikt voor degenen die niet op zoek zijn naar een training die uitgebreid op de eigen bedrijfssituatie ingaat.

IN-COMPANY betekent dat de training op maat gemaakt is en (doorgaans) plaatsvindt binnen het bedrijf. Er is een stuk algemene theorie en er worden specifieke bedrijfscases behandeld. Medewerkers vanuit verschillende disciplines binnen het bedrijf kunnen hieraan meedoen. Een belangrijk voordeel is dat alle collega’s na afloop veel beter met elkaar op een lijn zitten, leren ‘dezelfde taal te spreken’ en de onderlinge bonding versterkt wordt. Dit wordt mede door de inzet van onze gekwalificeerde trainers mogelijk gemaakt. Doordat alles om de bedrijfsspecifieke situatie draait en iedereen elkaar kent, wordt er doorgaans meer diepgang bereikt dan bij open trainingen.